POLSKI   

ESPANIOL   

STOWARZYSZENIE KULTURALNE PRZYJAŹNI POLSKO-HISZPAŃSKIEJ "KOPERNIK" W REGIONIE MURCJA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

IMIONA: No DOKUMENTU:
NAZWISKA:
ADRES: KOD POCZTOWY:
TELEFON: DATA URODZENIA:
E-MAIL: ZAWÓD:
BANK: NR KONTA:

Składka członkowska w 2006 roku - 15 EURO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w systemie informatycznym Stowarzyszenie, z zachowaniem poufności, przy uwzględnieniu zasad właściwego wykorzystania.

Proszę o zwrot wypełnionej deklaracji na adres:

ASOCIACIÓN CULTURAL "COPERNICO"
C/LAS NORIAS 1-2B, 30009 MURCIA.
TEL/FAX: 968/ 641211; as.copernico@hotmail.com
Data i podpis:

......................................